Predchádzajúca Lekcia Dokončiť a pokračovať  

  9. "RAKETOVÝ" Štart Predaja Produktu

Obsah Lekcie je zamknutý
Ak ste už zapísaný/á. Potrebuješ sa prihlásiť..
Zapíš sa do kurzu pre odomknutie