Predchádzajúca Lekcia Dokončiť a pokračovať  

  5.-6. Hľadanie dodávateľa a vývoj produktu

Obsah Lekcie je zamknutý
Ak ste už zapísaný/á. Potrebuješ sa prihlásiť..
Zapíš sa do kurzu pre odomknutie